SGK Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Önemli Hususlar

Bilindiği gibi bu Kanunla, SGK tarafından takip edilen, 2022/Aralık ve önceki aylara ait olup, 12/3/2023 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan SGK alacakları yapılandırılabilecektir.
Kanun kapsamından yararlanmak isteyenlerin 31/5/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) başvuru yapmaları gerekmektedir.
Söz konusu Genelgede yer alan bazı konu başlıkları şöyledir:

 • Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının kapsamı
 • Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları
 • Yapılandırma kapsamına giren kurum alacakları, türü ve dönemi
 • Başvuru süresi, yeri, şekli ve taksit ödeme süreleri
 • Çeşitli başvuruların değerlendirilmesi (sigortalı çalıştıran işverenlerce aynı veya farklı illerde birden fazla işyerinin bulunması halinde başvuru vb.)
 • Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının genel olarak hesaplanması
 • İdari para cezası alacaklarının genel olarak hesaplanması
 • Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarının hesaplanması ve borcun ödenme süresi
 • Tecil ve taksitlendirilmiş olan borçların yapılandırma kapsamına alınması
 • İsteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası, 5510 sayılı kanunun ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar ile 2925 sayılı kanuna tabi sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacakların yeniden yapılandırılması sırasında dikkat edilecek hususlar
 • Yapılandırma kapsamına dahil edilmeyen alacaklar
 • Ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi
 • Yapılandırma hakkının kaybedilmesi halinde yapılan ödemelerin değerlendirilmesi
 • Genel sağlık sigortalıları için yapılacak işlemler
 • Yasal süresi dışında verilmiş olması nedeniyle incelemeye sevk edilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden/ muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinden dolayı tahakkuk eden alacaklar
 • Yersiz yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlere ilişkin kayıtların düzeltilmesinden sonra yapılandırma işlemlerine başlanılması
 • Prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılması
 • Kapsama giren alacaklar dolayısıyla açılan davalardan feragat edilmesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir