Kentsel dönüşümde evinizi kaybedebilirsiniz. Komisyonda kabul edildi

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, iktidarın Meclis’e sunduğu Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda kabul edildi.

Teklifin en tartışmalı maddesi “rezerv yapı alanı” ile ilgili düzenlemeydi. Şu an yürürlükteki Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa’da “rezerv yapı alanı” şöyle tanımlanıyor:

“Bu kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya idarenin talebine bağlı olarak veya resen bakanlıkça belirlenen alanlar.”

Meclis’e sunulan teklif ile “yeni yerleşim alanı olarak” ifadesi maddeden çıkarılıyor. Buna göre, mevcut yerleşim alanları da “rezerv yapı alanı” ilan edilerek kamulaştırılabilecek.

MUHALEFET İTİRAZ ETTİ

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, “rezerv yapı alanı” tanımının değiştirilmesiyle, yasanın “rant yasasına” dönüşme ihtimali olduğunu söyledi.

Şehirlerdeki rantı yüksek alanların “rezerv yapı alanı” denilerek kamulaştırılabileceğine işaret eden Zeybek, “Rezerv alanı ilan etmek suretiyle deprem ya da doğal afet riski taşımadığı halde ev ve işyerlerinin devlet mülkiyetine geçirilmesi bireysel mülkiyet hakkının ihlal edilmesi gibi konular, anayasaya aykırılık teşkil edecektir” ifadelerini kullandı.

Zeybek, yasa teklifiyle rezerv yapı alanının kapsamının daha da genişletildiğini belirterek afetin “ekonomik fırsatçılığın” bir gerekçesi haline dönüştürüldüğünü söyledi. Zeybek şehir merkezlerindeki, yasayla getirilen “rezerv alan” tanımının önümüzdeki süreçte çok ciddi toplumsal sorunlar açma olasılığı bulunduğuna dikkat çekti.

Zeybek, “Bu mesele doğru yönetilemezse önümüzde çok sayıda mahalli ve riskli alan ortaya çıkacaktır. Sosyolojik ve toplumsal anlamda başka sıkıntılara yol açabilir” dedi. Ancak CHP’nin önergesi kabul edilmedi.

HEDEP Batman Milletvekili Zeynep Oduncu da önerge ile teklifteki metnin değiştirilmesini istedi. Ancak Oduncu’nun önergesi de reddedildi. Madde iktidar partisi milletvekillerinin oylarıyla değiştirilmeden aynı şekilde kabul edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x